diumenge, 27 de juny de 2021

 Informació relativa a l'Assemblea Ordinària del proper 14 de juliol


1. Formulari per a la inscripció per a poder assistir a l'Assemblea: aquí

2. Informació relativa al Fons d'Orfenesa: aquí

3- Formulari per a la delegació del vot: aquí


Convocatòria:

La Junta Directiva de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de Jesuïtes Casp, convoca l’Assemblea General Ordinària, a celebrar dimecres 14 de juliol a les 18.30h a la sala Sagarra de l’escola Jesuïtes CASP.

Els punts a tractar seran els següents:

ORDRE DEL DIA:

  1. Acta de les reunions anteriors (informació al blog de l’AMPA. www.ampacasp.blogspot.com )
  2. Informe i balanç de l’activitat del darrer curs.
  3. Informe i aprovació de l’estat de comptes de l’AMPA.
  4. Informació i votació sobre la proposta de la Junta de l’AMPA de nou model de gestió del fons d’orfenesa. (Es disposa d’informació complementària a aquest punt de l’ordre del dia al blog de l’AMPA. www.ampacasp.blogspot.com)
  5. En motiu del final de mandat de l’actual Junta de l’AMPA, presentació de noves candidatures a la Junta de l’AMPA (cal enviar candidatures al mail de l'AMPA abans de la celebració de dimarts 13 de juliol a les 12h indicant-ne la composició de la presidència, secretari, tresorer i vocals).
  6. Torn de paraula

Per assistir a l’Assemblea cal, prèviament i per mesures de prevenció COVID a l’escola, inscriure’s al següent formulari: (https://forms.gle/V8BKyrzcDvAwm3FP8)

Per a qualsevol consulta, ens podeu enviar un mail a ampa.casp@fje.edu

Barcelona, 28 de juny de 2021

JUNTA  AMPA CASPdimarts, 22 de juny de 2021

 


Suspesa l'Assemblea de l'AMPA

Acta de la reunió del 21 de juny

Obert l’acte, els portaveus de la Junta informen dels punts de l’ordre del dia de l’assemblea i comuniquen que malauradament no han pogut acomplir els terminis establerts estatutàriament entre la convocatòria i l’assemblea

Es produeixen diverses intervencions d’assistents en el sentit de considerar no correctament constituïda l’assemblea, es confirma també la rebuda d'un mail de diverses famílies avisant de la seva intenció d'impugnar la reunió i per aquest motiu la Junta decideix suspendre l’assemblea i tornar-la a convocar en els terminis adecuats.

S'avisarà oportunament de la data concreta.

Barcelona, a 22 de juny de 2021

diumenge, 13 de juny de 2021

 Informació relativa a l'Assemblea Ordinària del proper 21 de juny

Referent al Fons d'Orfenesa
(Formulari per a la inscripció: aquí)
(Formulari per a la delegació del vot: aquí)

Antecedents:

Tots els col·legis de Jesuïtes Educació disponen assegurances que cobreixen els costos de la continuació d’estudis a l’escola pels nens i nenes que perden mare i/o pare durant la seva escolarització.

Jesuïtes Casp és un dels pocs en què aquest servei no el cobreix una companyia d’assegurances externa, seleccionada per la escola, sinó que fins ara ha estat l’AMPA qui, d’una forma Mutual, ha assumit aquest servei / responsabilitat.

Un cop a l’any, les famílies paguen un rebut extra, l’import del qual s’incorpora a un compte del que en té la titularitat l'escola. A hores d’ara en aquest compte corrent hi ha un import de 229.661,72€ i hi ha 14 nens que en són beneficiaris, repartits entre els següents cursos: 1 infantil, 1 primària, 7 a ESO i 5 a Batxillerat.

El seguiment i les operacions d’aquest compte, així com la responsabilitat del seu bon ús, recau en la junta directiva de l’AMPA.

L’objectiu del fons, ajudar a totes les famílies que ho necessiten i fer-ho de forma col·lectiva, amb el context actual, les responsabilitats derivades i el volum de diners que mou, requereix d’un model de gestió menys voluntarista. El sistema actual té una sèrie d’inconvenients:

 

1)      Problemes operatius: qui gira els rebuts és el col·legi i només a aquells pares /mares que han cedit les seves dades personals per a aquesta finalitat. Això fa que alguns pares/mares no paguin (no hi ha cobertura universal).  Per una altra banda, el seguiment del compte és força complex per les restriccions de GDPR (dades personals).

 

2)      Problemes fiscals: La titularitat del compte corrent del fons és del col·legi, però la propietat és de l’AMPA (un fet no 100% transparent des d’una òptica fiscal). L’auditoria de Jesuïtes Educació ens obliga a canviar la situació actual.

 

3)      Potencials responsabilitats: L’import de les quotes no està fet en base a uns càlculs actuarials tenint en compte ledat mitjana dels pares / mares, índex mortalitat esperat de la nostra societat i evolució cost ensenyament. En cas d’una desgràcia fora de la norma, el fons no tindria recursos suficients per cobrir les obligacions adquirides i l’AMPA no té actius per respondre. Fet pel qual la junta directiva del moment podria haver d’assumir responsabilitats.


Decisions:

En base a tot això l’actual junta directiva de l’AMPA està d’acord en proposar decidir:

1)      No continuar prestant aquest servei de cara al curs acadèmic 2021-22. Serà doncs la pròpia escola qui decidirà la companyia d’assegurances que continuarà prestant aquest servei obligatori de cara al curs vinent.

 

2)      Els compromisos adquirits amb les famílies que fins ara rebien suport del fons es mantenen. L’actual fons assumeix els costos d’educació futura del alumnes actualment beneficiaris. Un cop l’escola hagi decidit quina companyia d’assegurances assumirà aquest servei, es traspassarà a la nova companyia l’import necessari per cobrir aquestes obligacions futures.

 

3)      El remanent sobrant es traspassarà al compte de l’AMPA amb l’objectiu de crear una partida específica (i que podria acabar essent un fons de beques) dirigit a cobrir necessitats especials fora de l’educació obligatòria dels alumnes orfes (beques menjador, material, colònies o campaments, etc)

 

4)      L’import de partida d’aquesta partida específica, forma d’estructurar-lo i funcionament del mateix es presentarà conjuntament amb el pressupost de l’AMPA en l’Assemblea del proper curs.