diumenge, 13 de juny de 2021

 Informació relativa a l'Assemblea Ordinària del proper 21 de juny

Referent al Fons d'Orfenesa
(Formulari per a la inscripció: aquí)
(Formulari per a la delegació del vot: aquí)

Antecedents:

Tots els col·legis de Jesuïtes Educació disponen assegurances que cobreixen els costos de la continuació d’estudis a l’escola pels nens i nenes que perden mare i/o pare durant la seva escolarització.

Jesuïtes Casp és un dels pocs en què aquest servei no el cobreix una companyia d’assegurances externa, seleccionada per la escola, sinó que fins ara ha estat l’AMPA qui, d’una forma Mutual, ha assumit aquest servei / responsabilitat.

Un cop a l’any, les famílies paguen un rebut extra, l’import del qual s’incorpora a un compte del que en té la titularitat l'escola. A hores d’ara en aquest compte corrent hi ha un import de 229.661,72€ i hi ha 14 nens que en són beneficiaris, repartits entre els següents cursos: 1 infantil, 1 primària, 7 a ESO i 5 a Batxillerat.

El seguiment i les operacions d’aquest compte, així com la responsabilitat del seu bon ús, recau en la junta directiva de l’AMPA.

L’objectiu del fons, ajudar a totes les famílies que ho necessiten i fer-ho de forma col·lectiva, amb el context actual, les responsabilitats derivades i el volum de diners que mou, requereix d’un model de gestió menys voluntarista. El sistema actual té una sèrie d’inconvenients:

 

1)      Problemes operatius: qui gira els rebuts és el col·legi i només a aquells pares /mares que han cedit les seves dades personals per a aquesta finalitat. Això fa que alguns pares/mares no paguin (no hi ha cobertura universal).  Per una altra banda, el seguiment del compte és força complex per les restriccions de GDPR (dades personals).

 

2)      Problemes fiscals: La titularitat del compte corrent del fons és del col·legi, però la propietat és de l’AMPA (un fet no 100% transparent des d’una òptica fiscal). L’auditoria de Jesuïtes Educació ens obliga a canviar la situació actual.

 

3)      Potencials responsabilitats: L’import de les quotes no està fet en base a uns càlculs actuarials tenint en compte ledat mitjana dels pares / mares, índex mortalitat esperat de la nostra societat i evolució cost ensenyament. En cas d’una desgràcia fora de la norma, el fons no tindria recursos suficients per cobrir les obligacions adquirides i l’AMPA no té actius per respondre. Fet pel qual la junta directiva del moment podria haver d’assumir responsabilitats.


Decisions:

En base a tot això l’actual junta directiva de l’AMPA està d’acord en proposar decidir:

1)      No continuar prestant aquest servei de cara al curs acadèmic 2021-22. Serà doncs la pròpia escola qui decidirà la companyia d’assegurances que continuarà prestant aquest servei obligatori de cara al curs vinent.

 

2)      Els compromisos adquirits amb les famílies que fins ara rebien suport del fons es mantenen. L’actual fons assumeix els costos d’educació futura del alumnes actualment beneficiaris. Un cop l’escola hagi decidit quina companyia d’assegurances assumirà aquest servei, es traspassarà a la nova companyia l’import necessari per cobrir aquestes obligacions futures.

 

3)      El remanent sobrant es traspassarà al compte de l’AMPA amb l’objectiu de crear una partida específica (i que podria acabar essent un fons de beques) dirigit a cobrir necessitats especials fora de l’educació obligatòria dels alumnes orfes (beques menjador, material, colònies o campaments, etc)

 

4)      L’import de partida d’aquesta partida específica, forma d’estructurar-lo i funcionament del mateix es presentarà conjuntament amb el pressupost de l’AMPA en l’Assemblea del proper curs.

 

2 comentaris:

  1. Juna Directiva de l'AMPA: creieu de veritat que aquest tema tan trascendent es pot ventilar en una Assemblea Ordinària convocada sense explicitar la rellevància del tema a tractar, havent d'accedir al blog per trobar-hi la informació, després d'una Extraordinària al desembre on l'opció guanyadora va ser seguir amb el model actual, i sense aportar una comparació exhaustiva i clara d'avantatges i inconvenients de cadascuna de les 2 opcions? Falta la informació essencial: costos i detall de cobertures de les opcions 1 i 2 (sobretot de la 2, la 1 ja la coneixem perquè és l'actual). Podem tenir opinions a favor o en contra, però trobo que la manera més transparent de procedir seria incloure a la carta tota la infomació rellevant, convocar una Extraordinària monotemàtica, i avisar de la importància d'assistir-hi.

    ResponElimina
  2. Benvolgut Àngel, ens apuntem els teus comentaris i en donarem les explicacions oportunes el dilluns a l'assemblea. Lamentem si no hem sabut transmetre la informació de la millor manera, però per part nostra l’últim q volem és crear malentesos entre els pares.

    ResponElimina