Actes reunions

Curs 2020 -21 

Presentació de l'AMPA en la primera de les reunions del curs. Reunió virtual amb més de 70 delegats i delegades. Intervenció de la directora de l'escola per presentar el Pla Covid. Dilluns, 26 d'octubre

Presentació de la Junta de l'AMPA per a l'Assemblea Ordinària cel.lebrada el passat 30 de novembre de 2020. Els resultats van ser publicats en una entrada d'aquest blog el passat 7 de desembre de 2020.

Si consulteu la portada d'aquest blog, i feu scroll down, en una entrada del 7 de desembre hi podreu trobar trobar la presentació de la Junta de l'AMPA i el video explicatiu per a l'Assemblea Extraordinària celebrada el passat 14 de desembre de 2020 per a tractar el Fons d'Orfenesa.

A la portada d'aquest blog, en una entrada del 15 de desembre hi trobareu el comunicat de l'AMPA valorant els resultats obtinguts a l'Assemblea del dia anterior.

Presentació de l'AMPA per a la reunió d'etapes celebrada el dilluns 25 de gener de 2021.

Presentació de la reunió de l'AMPA celebrada el 22 de febrer de 2021.

Acta de l'Assemblea Ordinària celebrada el 14 de juliol de 2021 i presentació utlitzada aquell dia per a la moderació de la sessió


Curs 2019-20

Informació pràctica per als nous delegats de curs

Presentació de la directora de l'escola a l'Assemblea de l'AMPA de l'11 de novembre de 2019

Presentació i acta de l'Assemblea de l'AMPA de l'11 de novembre de 2019

Reunions per etapes amb els delegats de classe. Desembre de 2019. Aquí presentacions i fotos

Reunió de l'AMPA del 13 de gener de 2020. Acta resum

Acta de la reunió de l'AMPA del 10 de febrer de 2020

Darrera reunió de curs en format virtual. 25 de Maig. Resum de la reunió. Curs 2018-19:

Presentació de la presidenta de l'AMPA a la reunió d'inici de curs del 15 d'octubre de 2018.

Documentació de la directora de l'escola a la reunió d'inici de curs del 15 d'octubre de 2018.

Acta - resum de l'Assemblea General de l'AMPA. 5 de novembre de 2018

Reunió de delegats de curs i de classe per cursos. 3 de desembre de 2018. Informació del MOPI, de la PIN, de la Primària i de la ESO i Batxillerat.

Acta resum de la reunió de l'AMPA del dilluns 14 de gener de 2019

Acta resum de la reunió de l'AMPA del dilluns 11 de febrer de 2019

Acta resum de la reunió de l'AMPA del 8 d'abril de 2019. Protocol de l'escola contra els assetjaments sexuals a menors presentat per la Directora de l'escola, i Rendiment d'Activitat de Centre presentat per la gerent de l'escola a la mateixa reunió.

Curs 2017-18:

Acta de la reunió de l'AMPA del 5 de febrer de 2018

Acta de la reunió de l'AMPA del 15 de gener de 2018

Acta de la reunió de MOPI, Primària, Secundària de l'AMPA i del DOP del 4 de Desembre de 2017

Acta de la reunió de l'AMPA del 6 de Novembre de 2017

Presentació i Acta resum de l'Assamblea General de l'AMPA. 23 octubre de 2017


Curs 2016-17:

Presentació de la nova Primària Inicial (PIN) a l'AMPA. Març 2017

Acta de la reunió de l'AMPA del 6 de febrer de 2017

Presentació amb els temes tractats a la reunió de l'AMPA del 16 de gener de 2017

Presentació directora Primària als pares i mares de l'AMPA. 19 de desembre de 2016

Presentació directora de la ESO i Batxillerat als pares i mares de l'AMPA. 19 de desembre de 2016

Presentació de la directora de l'escola i la gerent a la reunió del 7 de novembre de 2016

Presentació del president de l'AMPA a la reunió del 7 de novembre de 2016